Mahmoud ElMansy: knowledge meant to be free

مناصرين الرئيس كل ميروحو حته نلاقيهم بيصلو قاطعين…

مناصرين الرئيس كل ميروحو حته نلاقيهم بيصلو قاطعين وموقفين رمسيس وبيصلو ايون وبعدين ليه ندخل الدين ويافرحت العامل بعد تعب يوم بصلاتك